kontrast
A+ A-
Strona BIP Jednostek Organizacyjnych Gminy Mirów: www.mirow.pl

Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Mirów
ul. Mirów Stary 27
26-503 Mirów Mirów
Burmistrz Miasta i Gminy
Artur Siwiorek
Kontakt:
Tel: (48) 628-38-89
Fax: (48) 628-38-89
e-mail: urzad@mirow.pl